Таблиця 7

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Таблиця 7 формується при наявності в установі робочих місць, робота на яких зараховується працівнику до спеціального стажу. У картці підприємства на закладці Пенсійний фонд потрібно відмітити поле «Наявність підстав для пільг.

Таблиця АВТОМАТИЧНО заповнюється на основі даних, внесених у картках співробітників у блоці Спецстаж, тобто одразу заповнюються поля:

Номер облікової картки ЗО;

ПІБ;

Код підстави для обліку спецстажу;

Дата початку;

Дата закінчення;

Дата наказу;

Номер наказу.

Наполегливо рекомендуємо спочатку заповнити ці параметри в картці співробітника!

При перенесенні даних в таблицю із картки співробітника враховується інформація, внесена у полях:

Прийнято;

Звільнено;

наявність відмітки у полі «Ознака фізичної особи – СПД».

Робота з таблицею:

1.У випадку, якщо в картку співробітника не внесені дані про спецстаж працівника і він, відповідно, відсутній у таблиці, існує можливість при додаванні рядків внести інформацію про спецстаж у картку співробітника.

Для цього потрібно:

натиснути на кнопку ;

у відкритому довіднику Співробітники вибрати працівника, який має підстави для нарахування спеціального стажу (в тому числі і без сплати внесків);

кнопкою відкрити його картку співробітника;

внести в картку дані про спецстаж, зберегти їх та закрити картку;

для внесення такого працівника у Таблицю 7 потрібно натиснути на кнопку Ок у довіднику Співробітники.

Якщо спецстаж доданий у картку співробітника, при формуванні Таблиці 7 у наступному звітному періоді в запис такого співробітника дані про спецстаж будуть перенесені автоматично.

2.Дані про спецстаж у Таблиці 7 можна обрати із підключеного довідника у полі Спецстаж. Проте, якщо не внести ці дані в картку співробітника, цю операцію потрібно буде повторювати при формуванні таблиці у наступних звітних періодах.

3.Дані у поля Початок та Кінець потрібно внести вручну (дати повинні бути у межах поточного періоду).

4.Далі потрібно заповнити колонки, в які вносяться одиниці виміру спецстажу – заповнюється один із параметрів – або кількість днів, або кількість годин та хвилин, або ж кількість нормо-змін.

5.У колонку Норма внести дані про тривалість роботи.

6.Також повинні бути внесені дані у колонки № наказу про атестацію та

Дата наказу про атестацію.

Якщо такі дані не внесені, програма при перевірці виводить спеціальне попередження і звіт приймає статус «Помилковий», але такі звіти зі статусом «Помилковий» можна експортувати з програми.

Якщо ці дані внесені у картці співробітника, вони автоматично перенесуться у відповідні колонки таблиці.

7.За необхідності, заповнити колонку Ознака сезону, обравши із списку відповідне значення.

Після формування таблиці потрібно оновити поля (кнопка Оновити на панелі інструментів), перевірити звіт (кнопка Перевірити звіт на панелі інструментів або пункт меню Правка > Перевірити звіт) та зберегти (кнопка Зберегти на панелі інструментів або пункт меню Файл > Зберегти).

Увага! Між Таблицею 6 і Таблицею 7 діє перевірка – контроль, а саме: співробітник, внесений у Таблицю 7, у Таблиці 6 повинен мати відмітку у колонці «Ознака наявності спец стажу».

Чим регулюється:

Заповнення та подання звіту регулюється Порядком № 435 - Порядок формування та подання страхувальниками звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року.

Ким подається:

Таблиця 7 формуються та подаються страхувальниками в разі визначення страхувальниками періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від умов загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов'язані з трудовою та/або професійною діяльністю.

Якщо у страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, таблиця 7 не формуються і не подаються до фіскального органу.

Код підстави для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду, що складається з чотирьох частин.

Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства використовуються серійно-порядкові коди із Довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства, наведеного в додатку 3 до Порядку 435.

Правила формування реквізитів таблиці:

Реквізит 01. Код ЄДРПОУ або податковий номер/серія та номер паспорта осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта:

для юридичних осіб уноситься 8-розрядний номер згідно з Державним реєстром підприємств, організацій України (ЄДРПОУ);

для фізичних осіб — податковий номер — реєстраційний номер облікової картки платника податків — для фізичних осіб, окрім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється інвесторам (операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав

Реквізит 02. Код ЄДРПОУ або податковий номер/серія та номер паспорта ліквідованого страхувальника.

Зазначений реквізит заповнюється лише у випадку, якщо відомості подаються правонаступником, за осіб, що перебували з «попередником» (страхувальник, який ліквідований і має правонаступника) у трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру.

В інших випадках зазначений реквізит не заповнюється

Реквізит 03. Звітний місяць, рік: указується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який подаються дані про трудові відносини;

Реквізит 04. Тип — позначка «Х»: уноситься в клітинку відповідного варіанту:

початковий документ — звіт страхувальника з позначкою «початкова», це документ, на підставі якого створюється відповідний запис у відомостях про застраховану особу в Реєстрі застрахованих осіб у Пенсійному фонді України;

скасовуючий документ — звіт страхувальника з позначкою «скасовуюча», який є підставою для повного скасування інформації, що попередньо була подана у формі «початкова»;

додатковий документ — звіт страхувальника, який подається, якщо страхувальник не зазначив дані про застраховану особу в таблиці 7.

У разі якщо страхувальник подає за один і той самий звітний період таблиці зі статусом «скасовуюча» та «додаткова», вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремих звіти).

Реквізит 06. Громадянин України: для застрахованих осіб, які є громадянами України, уноситься позначка «1», а для застрахованих осіб із числа іноземців — «0».

Реквізит 07. Податковий номер або серія та номер паспорта осіб. Податковий номер — реєстраційний номер облікової картки платника податків — для фізичних осіб, окрім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється інвесторам (операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав.

Реквізит 08. Код підстави для обліку спецстажу: восьми-розрядний код, що складається з чотирьох частин. За Законом України “Про пенсійне забезпечення ” кодування здійснюється у такому порядку:

Ідентифікатор нормативно–правового документа — три ключові літери (абревіатура), тобто — ЗПЗ;

стаття Закону — три цифри (номер статті), якщо це “Пенсії за віком на пільгових умовах”, то зазначається 013;

пункт статті Закону — одна літера, зокрема «працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, — за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць», вноситься літера А.

У випадку, якщо у тексті пункту статті є норми, які визначають специфічні умови спеціального стажу, то до виділеної частини пункту подається відповідний порядковий номер в пункті. Таким чином, у нашому прикладі код підстави буде мати вигляд ЗПЗ013А1. Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства використовуються серійно-порядкові коди із Довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3 до Порядку).

Реквізит 09. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО: вносяться повністю прізвище, ім`я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.

Реквізит 10. Початок періоду: зазначається 01 число місяця, якщо застрахована особа прийнята на роботу у попередніх звітних місяцях, або дата початку терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.

Якщо застрахована особа прийнята на роботу у звітному місяці, то зазначається день початку трудових відносин, що відповідає даті початку трудових відносин в таблиці 5 до Порядку саме для цієї застрахованої особи.

Реквізит 11. Кінець періоду: зазначається останнє число місяця (28-31), якщо застрахована особа протягом звітного періоду не звільнялася із займаної посади або день звільнення із займаної посади чи закінчення терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.

Реквізит 12, 13. Кількість днів. Кількість годин, хвилин. Заповнюється варіант необхідної одиниці виміру та фактична тривалість спеціального стажу за кодом підстави: заповнюється один із можливих показників фактичної тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці, тобто: кількість днів, або годин і хвилин в залежності від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, які відпрацьовано в умовах праці, що надають підстави для зарахування спеціального стажу.

Реквізит 14. Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спец стажу: зазначається норма тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці в залежності від обраного варіанту необхідної одиниці виміру в Реквізиті 12, 13 тобто: кількість днів, або годин і хвилин в залежності від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, що дає право на зарахування спеціального стажу в звітному періоді за повний календарний місяць.

Реквізит 15. № наказу про проведення атестації робочого місця:

зазначається № наказу про проведення атестації робочого місця, проведення якої передбачає, зокрема санітарно-гігієнічні дослідження виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу, за якими підтверджується право працівника на пільги та компенсації, пов’язані із зайнятістю в несприятливих умовах праці.

Реквізит 16. Дата наказу про проведення атестації робочого місця:

зазначається дата наказу про проведення атестації робочого місця, проведення якої передбачає, зокрема санітарно-гігієнічні дослідження виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу, за якими підтверджується право працівника на пільги та компенсації, пов’язані із зайнятістю в несприятливих умовах праці, для працівників.

Реквізит 17. Ознака (СЕЗОН): у відповідному рядку вказується один з кодів ознаки «сезон» залежно від прийнятої схеми та результатів обліку на виробництві з сезонним характером праці. Код 1 – повністю в межах місяця; код 2

– не завершення в межах місяця; код 3 – завершення в межах місяця.

Реквізит 18. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці. (для дати «1 січня 2015 року» необхідно у клітинки ДД занести 01, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2015).

Реквізит 19. Кількість записів на аркуші: зазначається кількість заповнених записів на аркуші.

Реквізит 20. Керівник:

для юридичних осіб — зазначається 10-розрядний реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис і прізвище з ініціалами керівника підприємства;

для фізичних осіб — зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)) фізичної особи — підприємця, у відповідні поля вноситься підпис і прізвище фізичної особи.

Реквізит 21. Головний бухгалтер:

для юридичних осіб — за наявності цієї посади зазначається 10-розрядний реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис і прізвище з ініціалами головного бухгалтера;

для фізичних осіб – даний реквізит заповнюється при наявності бухгалтера.

Написати запитання або відгук

Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Заповнення таблиці 7 до звіту ЄСВ (ДОДАТОК 4)