Таблиця 1

Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

Наказом Міністерства фінансів України № 435 у Таблицю 1 внесені зміни:

У шапку додані нові поля:

o«Застосування коефіцієнта». Поле обов’язкове для заповнення.

При застосуванні коефіцієнта обов’язково заповнюються інші нові поля:

o«Розмір коефіцієнта»;

o «Середня заробітна плата за 2014 рік»;

o«Середньомісячна кількість застрахованих осіб за 2014 рік».

У таблицю доданий новий розділ 2.5 (рядки 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5), які відображають додаткову базу нарахування єдиного внеску.

Рядок 3 таблиці рахується з понижувальним коефіцієнтом.

Рядки 6 та 7 розраховуються з урахуванням коефіцієнта та виходячи з донарахувань до мінімальної зарплати.

Установа згідно закону повинна самостійно визначити можливість використання понижуючого коефіцієнта.

Між звітами Таблиця 6 та Таблиця 1 існує перевірка – контроль, тому рекомендується спочатку заповнити Таблицю 6. За замовчуванням, встановлений режим автоматичного розрахунку Таблиці 1 по Таблиці 6 – відмічений пункт

Правка > Заповнення таблиці 1 із таблиці 6, тобто дані переносяться з Таблиці 6 у відповідні їм рядки Таблиці 1, включаючи нові.

Після відкриття документу поля «шапки» автоматично заповнюються даними із картки установи та реєстру співробітників. Із картки установи в шапці звіту заповнюються поля:

тип організації;

клас професійного ризику виробництва;

міністерство, інший центральний орган виконавчої влади;

Система оподаткування;

Підпорядкування ЄСВ;

Основний вид діяльності за КВЕД;

Орг. правова форма.

Внесення даних вручну в ці поля неможливе.

Інші числові поля в шапці використовують дані із карток співробітників, тому всі основні поля в картках повинні бути заповнені.

Після формування таблиці потрібно оновити поля (кнопка Оновити на панелі інструментів), перевірити звіт (кнопка Перевірити звіт на панелі інструментів або пункт меню Правка > Перевірити звіт) та зберегти (кнопка Зберегти на панелі інструментів або пункт меню Файл > Зберегти).

Увага! Якщо вже після формування звітів з єдиного внеску, включаючи Таблицю 1, Ви змінювали дані у картці установи чи у Таблиці 6, потрібно знову відкрити Таблицю 1 та виконати такі операції:

оновити поля (кнопка Оновити);

перерахувати звіт (кнопка Перерахувати документ);

перевірити звіт (кнопка Перевірити звіт на панелі інструментів або пункт меню Правка > Перевірити звіт);

зберегти (кнопка Зберегти на панелі інструментів або пункт меню

Файл > Зберегти).

Якщо потрібно вручну відредагувати та зберегти дані в Таблиці 1, необхідно:

1. Закрити Таблицю 1.

2.Відключити пункт (зняти «галочку») в меню Правка > Заповнення таблиці 1 із таблиці 6. Після цього відключаться перетяжки значень із Таблиці 6.

3.Відкрити Таблицю 1.

4.Відключити авторозрахунок даних (зняти «галочку») в меню Правка >

Автоматичний розрахунок.

Після цього відключиться автосумування в підсумовуючих рядках таблиці (наприклад, відключиться сумування в р. 4 = 4.1 + 4.2+4.3).

Чим регулюється:

1)Порядок № 435 - Порядок формування та подання страхувальниками звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року;

2)Інструкція № 449 - Інструкція про порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 року.

Ким подається:

Таблицю 1 формують і подають юридичні та фізичні особи, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового або цивільно-правового договору у звітному місяці.

Подядок заповнення:

У Таблиці 1 відображається розрахунок сум єдиного внеску, що підлягають сплаті.

Розрахунки в таблиці 1 проводяться в залежності від класу професійного ризику виробництва в діапазоні від 36,76 до 49,7 %%, який визначається з урахуванням виду економічної діяльності страхувальника. А також, для бюджетних установ клас профризику становить 36,3 %, для роботодавців, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, - 45,96 %, для підприємств суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) – 33,2%. Крім того, розмір єдиного соціального внеску залежить від виду доходу отриманого страхувальником (п. 1 розд. III Інструкції №

449).

В таблиці 1 не відображаються виплати, що не обкладаються ЄСВ, зазначені в Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове

державне соціальне страхування, затвердженому постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170

Утаблиці 1 у «шапці» передбачено спеціальні поля для інформації щодо зниження ставки. Перш за все потрібно поставити відмітку про застосування знижувального коефіцієнта - «ТАК» або «НІ». Відповідно, якщо було зниження, то в реквізиті «18» відображають розмір коефіцієнта (з трьома знаками після коми). Коефіцієнт щомісяця обчислюється платниками самостійно і він не може бути менше ніж 0,400 (п.20 розд. III Інструкції № 449).

В реквізиті «20» зазначається середньомісячна кількість застрахованих осіб за 2014 рік.

У1 розділі відображається загальна сума фактично нарахованої заробітної плати (доходу) працівникам без обмеження максимальною величиною, на яку нараховується ЄСВ.

У2 розділі відображаються нараховані за звітний місяць виплати (заробітна плата, винагороди за цивільно-правовими договорами, суми лікарняних і допомоги по вагітності та пологам), з яких стягується ЄСВ, з урахуванням максимальної величини доходу для стягнення ЄСВ.

Відображення нарахувань єдиного внеску із застосуванням «мінзарплатного» правила відбувається наступним чином. У рядках 2.1-2.4 таблиці 1 та їх розшифрованих складових має бути фактична сума нарахованого доходу, із якої стягують єдиний внесок, тобто в межах максимальної величини, але без доведення до розміру мінімальної зарплати. А от суми так званої додаткової бази (суми різниці між мін зарплатою та фактичною величиною нарахованих виплат) відображаються окремо – у рядках 2.5.1-2.5.5.

У3 розділі відображається загальна сума нарахованого у звітному періоді ЄСВ. Суми нарахувань єдиного внеску в разі застосування «мінзарплатного» правила в таблиці 1 також пройдуть окремо: єдиний внесок, нарахований на фактичний розмір доходу ( показниках рядків 3.1-3.4) і внесок, нарахований на додаткову базу, тобто в частині, що припадає на різницю між мінімальною зарплатою та фактичною базою (у рядках 3.5.1-3.5.5).

При нарахуванні ЄСВ необхідно виходити з виплат, нарахованих кожному працівнику, що формуються та переносяться з підсумкових значень таблиці 6 до таблиці 1 додатка 4 до Порядку №435.

У4 розділі відображається сума фактично нарахованої заробітної плати (доходу) працівникам (заробітна плата, винагороди за цивільно-правовими договорами, суми лікарняних і допомоги по вагітності та пологам), з якої утримується ЄСВ, з урахуванням максимальної величини доходу для стягнення ЄСВ.

У5 розділі відображається загальна сума утриманого у звітному періоді

ЄСВ.

У6 і 7 розділах відображається сума донарахування ЄСВ і зменшення ЄСВ відповідно у разі самостійного виявлення страхувальником помилок у минулих звітних періодах.

У8 розділі відображається загальна сума нарахованого та утриманого ЄСВ, що підлягає сплаті за звітний період.

Таблиця основних розмірів ЄСВ, які нараховуються залежно від видів доходів.

База нарахування ЄСВ

Ставки ЄСВ

 

 

 

Сума нарахованої заробітної

Нарахування

Утримання

плати за видами виплат, які

 

 

Роботодавці нараховують та

 

включають основну та додаткову

 

сплачують індивідуальний процент

 

заробітну плату, інші заохочувальні

 

ЄСВ, який залежить від їх класу

 

та компенсаційні виплати, у тому

 

професійного ризику виробництва в

 

числі в натуральній формі, що

 

діапазонах 36,76 - 49,7 %.

 

визначаються відповідно до Закону

 

 

 

України "Про оплату праці"

 

Наймані працівники

Для бюджетних установ - 36,3%

 

 

 

 

 

сплачують 3,6% із суми

 

 

 

Для працівників суднобудівної

зарплати

 

промисловості (клас 30.11 групи 30.1

 

 

розділу 30, клас 33.15 групи 33.1

 

 

розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) - До

 

 

01.01.2023 р. - 33,2 %

 

 

 

 

 

Для працівників-інвалідів які

 

 

працюють на підприємствах та в

 

 

організаціях громадських організацій

 

 

інвалідів, у яких кількість інвалідів

 

 

становить не менше ніж 50 %

 

 

загальної чисельності працюючих, за

 

 

умови, що фонд оплати праці таких

 

 

інвалідів становить не менше ніж 25 %

 

 

суми витрат на оплату праці – 5,5 %

 

 

 

 

 

Для працівників, які працюють на

Для працівників-інвалідів

 

підприємствах та в організаціях

працюючих на

 

всеукраїнських громадських

підприємствах УТОГ та

 

організацій інвалідів, зокрема

УТОС – 2,85 %,

 

товариствах УТОГ та УТОС, у яких

для осіб, які не є інвалідами

 

кількість інвалідів становить не менше

3,6%

 

ніж 50 % загальної чисельності

 

 

працюючих, за умови, що фонд оплати

 

 

праці таких інвалідів становить не

 

 

менше ніж 25 % суми витрат на оплату

 

 

праці – 5,3%

 

 

 

 

 

Для працівників із числа осіб льотних

Для працівників із числа

 

екіпажів повітряних суден цивільної

осіб льотних екіпажів

 

авіації (пілоти, штурмани,

повітряних суден цивільної

 

бортінженери, бортмеханіки,

авіації - 6,1%,

 

бортрадисти, льотчики-наглядачі) і

для інших працівників –

 

бортоператорів, які виконують

3,6%

 

спеціальні роботи в польотах – 45,96%

 

 

 

 

Винагороди фізичним особам за

Підприємства нараховують і

Наймані працівники

цивільно-правовими договорами,

сплачують 34,7% на суму винагороди

сплачують 2,6% за рахунок

 

 

 

крім цивільно-правового договору,

Для працівників суднобудівної

отриманого доходу

укладеного з фізособою-

 

промисловості (клас 30.11 групи 30.1

 

підприємцем, якщо виконувані

 

розділу 30, клас 33.15 групи 33.1

 

роботи (надавані послуги)

 

розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) - До

 

відповідають видам діяльності,

 

01.01.2023 р. - 33,2 %

 

зазначеним у свідоцтві про

 

 

 

держреєстрацію їх як підприємців

 

 

 

 

 

Допомога з ТВП (як перші п’ять

Підприємства нараховують і

Наймані працівники

днів за рахунок коштів

сплачують 33,2% на суму допомоги

сплачують 2% із суми

підприємства, так і всі інші дні

 

допомоги

хвороби за рахунок коштів ФСС)

 

 

 

 

 

Заробітна плата працівників-

Роботодавці нараховують і

Працівники-інваліди

інвалідів

сплачують 8,41%, крім ФОП,

сплачують 3,6% із суми

 

ФОП сплачують індивідуальний

зарплати

 

процент ЄСВ, який залежить від їх

 

 

класу професійного ризику

 

 

виробництва в діапазонах 36,76 - 49,7

 

 

%.

 

 

 

 

Лікарняні працівників-інвалідів

Підприємства нараховують і

Працівники-інваліди

 

сплачують 8,41% на суму допомоги,

сплачують 2% із суми

 

крім ФОП,

допомоги

 

ФОП сплачують - 33,2 %

 

 

 

 

Таблиця 2

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

Чим регулюється:

1)Порядок № 435 - Порядок формування та подання страхувальниками звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року;

2)Інструкція № 449 - Інструкція про порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 року.

Ким подається:

Формується та подається лише районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення про нарахування сум єдиного внеску (грошового забезпечення) особам, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, та осіб із числа

непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

Таблиця 2 формується на основі даних внесених в таблицю 8.

Таблиця 3

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу

Чим регулюється:

1)Порядок № 435 - Порядок формування та подання страхувальниками звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року;

2)Інструкція № 449 - Інструкція про порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 року.

Ким подається:

Таблиця заповнюється військовими частинами та іншими військовими формуваннями і формується на основі даних внесених в таблицю 9.

Написати запитання або відгук

Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Заповнення таблиць 1,2,3 до звіту ЄСВ (ДОДАТОК 4)