Опис основних модулів веб-сервісу «СОТА»

Модуль «ЗВІТНІСТЬ»

РЕЄСТР ЗВІТІВ

Модуль «Реєстр звітів» призначений для створення, збереження та обробки бухгалтерської та фінансової звітності з метою подачі до контролюючих органів телекомунікаційними засобами зв’язку.

Модуль побудований у вигляді таблиці - реєстру, окремий рядок якої відображає коротку інформацію про документ (Рис. 33). Переглянути більш повну інформацію можна у окремій вкладці, яка відкривається подвійним кліком по потрібному запису.

Рис. 33

1. Навігаційна панель

Панель містить розділи, що призначені для полегшення пошуку документів. При виборі певного розділу на панелі навігації, в робочій області відображаються документи, що відповідають заданим умовам фільтрації.

Стан - містить фільтри, що відповідають етапам роботи з документами, наприклад, таким як: «Нові», «Вірні», «Помилкові» тощо.

Одержувач - містить фільтри, що відповідають назвам звітних органів, відображають документи за призначенням відповідно, наприклад, «Податкова інспекція», «Пенсійний фонд».

2. Записи реєстру

Містить безпосередньо записи реєстру звітності: відображає створені або імпортовані документи у заданому звітному періоді, тобто звіти, з якими безпосередньо ведеться робота.

Для створення нового документу, скористайтесь кнопкою Створити на панелі інструментів, для видалення помилкового запису – Видалити, для редагування існуючого запису – Відкрити.

Додаткова інформація, властивості створеного документу, а також варіанти дій з документом певного статусу міститься на панелі вкладок документу.

Порядок реєстрації електронно-цифрових підписів

Для подачі звітів в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису до ДФС необхідно з територіальним органом ДФС за місцем реєстрації укласти Договір про визнання електронних документів. На його підставі Платника податків включають в систему подання документів в електронному вигляді до територіального органу ДФС, що дає можливість надсилати звіти в електронному вигляді.

Договір направляється платником податку тільки один раз (у разі позитивної відповіді територіального органу ДФС). Після укладення договору сертифікати, якими підписано договір, автоматично додаються в базу сертифікатів «Інформаційного порталу ДФС».

Для реєстрації нових сертифікатів ЕЦП відповідальних осіб використовується також Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису.

Даний документ формується для реєстрації в системі «Інформаційного порталу ДФС» сертифікатів відповідальних осіб платника податку. У повідомленні платник податків вносить записи про співробітників, яким надано право підпису податкових документів в електронному вигляді.

Повідомлення може відправлятися платниками податків постійно, при необхідності зміни сертифіката або надання права підпису податкових документів іншим особам.

Також необхідно надіслати Картку приєднання до договору про супроводження електронних звітів до ПФУ.

Для створення та відправлення Договіру про визнання електронних документів виконайте дії у наступній послідовності:

1.У головному меню оберіть модуль Звітність > Реєстр звітів.

2.Виберіть команду Файл > Створити. Відкриється вікно Створення звіту.

3.У розділі Податкова інспекція реєстру бланків оберіть документ J(F) 1391004 «Договір про визнання електронних документів» (Рис. 34).

Рис. 34

4.Натисніть кнопку Створити.

5.Заповніть відомостями поля документу.

Важливо! Всі поля в договорі обов’язкові для заповнення!

6. На вкладці Наступні дії оберіть команду Перевірити звіт (Рис. 35).

Рис. 35

Перевіряється правильність заповнення полів, і у випадку помилок система підсвітить червоним кольором поля, що необхідно виправити. Виправте помилки та знову виконайте перевірку.

7.Після перевірки документу на наявність помилок на вкладці Наступні дії

оберіть команду Передати звіт на підпис.

Розпочнеться стандартна процедура підписання документу електронним цифровим підписом.

Важливо! Даний документ обов’язково підписується комплектом підписів, налаштованим в параметрах системи.

Обов’язково переконайтесь, що комплект підписів налаштований правильно!

8.На вкладці Наступні дії оберіть команду Подати у контролюючий орган (Рис. 36).

Рис. 36

9.Відкриється вікно Вибір адресата. Оберіть адресу Інформаційного порталу ДФС - zvit@sta.gov.ua та натисніть Надіслати (Рис. 37).

Рис. 37

10. Відкриється вікно підпису файлу сертифікатом печатки установи - таким чином підписується «конверт», в який поміщається файл для відправки.

11.Повідомлення відправлено.

12.На вкладці Наступні дії натисніть команду Перевірити наявність відповідей.

Ви маєте отримати звіт про доставку документу, квитанції з підтвердженням про прийняття Договору, квитанції з підтвердженням про успішне приєднання до договору, а також прийнятий документ з підписом «Інформаційного порталу ДФС».

Після укладання договору сертифікати, якими підписано договір, автоматично додаються до бази сертифікатів «Інформаційного порталу ДФС».

Відтепер Ви можете формувати та відправляти звіти в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису в ДФС.

Сервіс «Управління ЕЦП» надає можливість керівнику вносити до системи подання документів в електронному вигляді інформацію щодо сертифікатів відповідальних осіб (в межах строку дії сертифікату такої відповідальної особи). Також в повідомленні може бути надана інформація щодо нового сертифіката керівника (до закінчення строку дії попереднього сертифікату) або бухгалтера.

Для формування та подання платниками інформації щодо ЕЦП в електронному вигляді до автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» розроблено новий електронний формат Повідомлення за кодом J(F)1391102.

Для створення та відправлення Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису виконайте дії у наступній послідовності:

1.У Реєстрі звітів виберіть команду Файл > Створити.

2.У вікні Створення звіту у розділі Податкова інспекція оберіть документ J(F) 1391102 «Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису» (Рис. 38).

Рис. 38

3.Натисніть кнопку Створити.

4.Заповніть відомостями всі поля документу.

Важливо! Всі поля повідомлення обов’язкові для заповнення!

5. На вкладці Наступні дії оберіть команду Перевірити звіт.

Перевіряється правильність заповнення полів, і у випадку помилок система підсвітить червоним кольором поля, що необхідно виправити. Виправте помилки та знову виконайте перевірку.

6. На вкладці Наступні дії оберіть опцію Передати звіт на підпис.

Розпочнеться стандартна процедура підписання документу електронним цифровим підписом.

Важливо! Даний документ підписується спочатку підписами всіх осіб, вказаними в Повідомленні, а потім сертифікатом директора, вказаним в налаштуваннях в параметрах системи.

При підписанні особами, вказаними у повідомленні, у вікні підпису обраються ті сертифікати, які потрібно зареєструвати (Рис. 39). При виборі сертифіката для підпису орієнтуватись потрібно на дату закінчення сертифіката.

Рис. 39

Сформоване Повідомлення обов’язково підписується електронним цифровим підписом директора, сертифікат якого на момент отримання

Повідомлення вже наявний у системі подання документів в електронному вигляді

як діючий сертифікат керівника платника податків.

7.На вкладці Наступні дії оберіть команду Подати у контролюючий орган.

8.Відкриється вікно Вибір адресата. Оберіть адресу Інформаційного порталу ДФС - zvit@sta.gov.ua та натисніть Надіслати.

9.Відкриється вікно підпису файлу сертифікатом печатки установи - таким чином підписується «конверт», в який поміщається файл для відправки.

10.Повідомлення відправлено.

11.На вкладці Наступні дії натисніть команду Перевірити наявність відповідей.

Ви маєте отримати звіт про доставку документу, квитанції з підтвердженням про прийняття Повідомлення, а також прийнятий документ з підписом «Інформаційного порталу ДФС».

Для створення та відправлення Картки приєднання до договору про супроводження електронних звітів до ПФУ виконайте дії у наступній послідовності:

1.У Реєстрі звітів виберіть команду Файл > Створити.

2.У вікні Створення звіту у розділі Пенсійний фонд оберіть документ P9900301 «Картка Приєднання до договору про супровід електронних звітів в системі подання електронних звітів до ПФУ» (Рис. 40).

Рис. 40

3.Натисніть кнопку Створити.

4.Заповніть відомостями всі поля документу.

Важливо! Всі поля повідомлення обов’язкові для заповнення!

5. На вкладці Наступні дії оберіть команду Перевірити звіт.

Перевіряється правильність заповнення полів, і у випадку помилок система підсвітить червоним кольором поля, що необхідно виправити. Виправте помилки та знову виконайте перевірку.

6.На вкладці Наступні дії оберіть опцію Передати звіт на підпис.

Розпочнеться стандартна процедура підписання документу електронним цифровим підписом.

Важливо! Даний документ підписується комплектом підписів, налаштованим в параметрах системи.

7.На вкладці Наступні дії оберіть команду Подати у контролюючий орган.

8.Відкриється вікно Вибір адресата. Оберіть адресу Інформаційного порталу ДФС - zvit@sta.gov.ua та натисніть Надіслати.

9.Відкриється вікно підпису файлу сертифікатом печатки установи - таким

чином підписується «конверт», в який поміщається файл для відправки. 10.Повідомлення відправлено.

11.На вкладці Наступні дії натисніть команду Перевірити наявність відповідей.

Ви маєте отримати звіт про доставку документу, квитанції з підтвердженням про прийняття Картки, а також прийнятий документ з підписом «Інформаційного порталу ДФС».

Створення звіту

Перед початком створення звіту оберіть період, в якому потрібно його створити (Рис. 41). За замовчуванням встановлено поточний період.

Рис. 41

Для створення нового документу натисніть на кнопку Створити на панелі інструментів (Рис. 42).

Рис. 42

Відкриється вікно Створення звіту (Рис. 43). Із загальної групи Бланки оберіть відповідний розділ та групу звітності. Оберіть потрібний для створення бланк документу та відкрийте його подвійним кліком лівої клавіші миші або натисніть на кнопку Створити.

Рис. 43

Створений звіт відкриється у окремій вкладці. Бланк звіту після відкриття автоматично заповнюється даними із картки установи та іншою наведеною в «СОТА» інформацією. Внесіть дані в поля, які потребують заповнення із клавіатури.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, доступні для заповнення та редагування.

Перевірка звіту

Після заповнення документу його необхідно перевірити. Перевіряється правильність заповнення полів. Для цього на панелі вкладок документу оберіть вкладку Наступні дії та оберіть команду Перевірити звіт (Рис. 44).

Рис. 44

У випадку наявності помилок, «СОТА» підсвітить червоним кольором поля, що необхідно виправити, а на вкладці Помилки виведе їх перелік з рекомендаціями по виправленню. Виправте помилки та знову виконайте перевірку.

Підписання документів засобами ЕЦП

Увага! Для підписання документів в «СОТА» повинен бути налаштований комплект підписів. Для налаштування пошти у оберіть Головному меню пункт Адміністрування та далі модуль Параметри системи. Комплекти підписів налаштовуються у розділі Підпис.

Для роботи з усіма сертифікатами у «СОТА» використовується універсальна бібліотека, тому процедура підпису для всіх сертифікатів однакова.

Підписати документи можна тільки із вкладки Наступні дії як у відкритому документі, так і з реєстру (Рис. 45).

Для накладання цифрового підпису із документу, на панелі вкладок документу, у вкладці Наступні дії оберіть команду Передати звіт на підпис.

Рис. 45

Відкриється вікно Підпис, тип підпису «Бухгалтер». Введіть пароль секретного ключа відповідної посадової особи у відповідне поле форми (Рис. 46).

Натисніть на кнопку ОК для продовження.

Рис. 46

Згідно з налаштованим комплектом підписів наступним кроком потрібно підписати документ сертифікатом Директора та Печаткою установи. Процедура підписання сертифікатом з типом «Директор» та печаткою аналогічна описаній вище.

Відправлення документів електронним каналом зв’язку

Після того, як документ був підписаний згідно з налаштованим комплектом підписів, на панелі вкладок документу стає доступною команда Подати у контролюючий орган (Рис. 47).

Рис. 47

На виконання команди відкриється вікно Вибір адресата. Оберіть адресу потрібного контролюючого органу та натисніть на кнопку ОК.

«СОТА» повторно запропонує підписати файл сертифікатом печатки установи - таким чином підписується «конверт», в який поміщається файл для відправки.

Повідомлення відправлено. При цьому, на панелі вкладок у вкладці Протокол, з’явиться запис про відправку, що містить інформацію про код та назву одержувача звіту, адресу одержувача, дата та час відправлення тощо.

Прийом і відображення квитанцій про доставку документів

Як тільки в контролюючих органах був прийнятий звіт, генерується Повідомлення про прийом документу та Квитанція з результатами обробки звіту, які надсилаються відправникові.

Повідомлення та Квитанція надходять як звичайна вхідна кореспонденція.

Для цього потрібно натиснути кнопку на панелі інструментів . При наявності відповідей «СОТА» повідомить про це (Рис. 48).

Рис. 48

Файли Повідомлення та Квитанції прикріпляються до документу, що відправлявся. Вміст прийнятих Повідомлення та Квитанції можна переглянути на панелі вкладок документу у вкладці Протокол, де з’являються записи

«Повідомлення» та «Квитанція №1» відповідно (Рис. 49).

Рис. 49

Імпорт звітів

У «СОТА» передбачений імпорт звітних документів, створених в інших бухгалтерських системах.

Наприклад, для експорту звіту із ПК M.Е.Doc, відкрийте «Реєстр звітів». Виділіть потрібний для експорту документ у реєстрі.

У меню Файл оберіть пункт Експорт > Експорт.

На виконання функції експорту відкривається модальне вікно Експорт. Оберіть опцію "для обміну звітністю" (з метою передачі його у Головну установу для подальшого аналізу або консолідації звітів) або "для подачі у контролюючий орган"(для збереження звітів на електронному носії чи у обраному каталозі).

Вкажіть каталог, де зберегти створений файл у полі Каталог призначення.

Натисніть на кнопку ОК. Система повідомить про закінчення процесу експорту.

Імпорт звітів відбувається за наступною схемою:

1. У меню оберіть команду Файл > Імпорт > Імпорт звітів (Рис. 50)

Рис. 50

2. Відкриється вікно, де необхідно додати файл для імпорту. Натисніть на кнопку Выберите файл.

Рис. 51

3. Відкриється вікно Открыть. Звичайним для операційної системи Windows способом оберіть каталог, де розташовано потрібний файл. Виберіть файл та натисніть на кнопку Открыть (Рис. 52).

Рис. 52

4. У вікні Імпорт даних натисніть на кнопку ОК (Рис. 53).

Рис. 53

5.Розпочнеться процес імпорту, по закінченню якого «СОТА» повідомить

уякий період та яку кількість проімпортовано файли (Рис. 54).

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо

Модуль «Отчетность» в СОТА